Go to Top

Forsikring

Ved opbevaring af gods hos Billig Pulterkammer.dk, er det lejers egen indboforsikring der dækker ved evt. brand, vandskade eller indbrud i det lejede lokale.

Husk at informere dit forsikringsselskab om, hvor du opmagasinerer dine ejendele!!!

Lejer skal selv sørge for korrekt aflåsning af depotrummet. Egnet hængelås kan anskaffes i det lokale byggemarked eller ved henvendelse til Billig Pulterkammer.dk. Her kan man enten vælge at købe- eller leje en hængelås (se under priser).